Kindercoach

Deze begeleiding geef ik op scholen aan kinderen en jongeren individueel. In een aantal sessies breng ik samen met u kind in kaart waar hij of zij problemen ervaart. Ik ondersteun uw kind in het leren kennen van zichzelf en de wereld om hem heen. Uw kind leert naar zijn kwaliteiten te kijken, maar ook naar zijn of haar emoties en gedachtepatronen. De verschillende spelen die ik in kan zetten helpen bij bovenstaand stuk: wie ben ik én kan ik leren naar mezelf te kijken als: ik ben goed zoals ik ben. Het is ook mogelijk om een kind aan te melden privé. Ik kom dan thuis, daar waar het kind zich veilig voelt, en in overleg plannen we minimaal 3 á 4 sessies. In het voorgesprek met de ouders zal duidelijk worden wat er speelt en waaraan gewerkt kan worden. Het programma dat ik op school gebruik zet ik ook dan in.

Inhoud

Er gebeurt veel in het leven van jonge kinderen, maar ook in die van jongeren! Ze kunnen daarbij best een steuntje in de rug gebruiken. In één op één begeleiding leer ik kinderen hoe om te gaan met emoties, en hoe te leren kijken naar eigen kwaliteiten. Hoe zeg je de dingen is ook een belangrijk item: praat je als een jakhals, dus aanvallend, of kun je leren praten als een giraffe, dus vriendelijk en duidelijk. Ik leer kinderen grenzen te stellen en letterlijk sterk te staan. Veel kinderen leven in hun hoofd, hun gedachten. We gaan samen kijken of die gedachten juist zijn. Negatieve gedachten keren we om naar positief.
Kinderen worstelen met zoveel dingen; met scheidingsproblemen, met rouw, kinderen met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen, kinderen die zich buiten gesloten voelen, minderwaardigheidsproblemen, aansluiting missen, gepest worden, pesten om de eigen pijn niet te voelen en ga zo maar door. Het zijn allemaal problematieken waar ik aan kan werken.
Ik ben elke keer weer verrast door de openheid van de kinderen en hun bereidheid om onder ogen te zien en te leren. Uit de gesprekken met de kinderen komen aandachtspunten naar voren die ik met de leerkracht en/of de ouder(s) bespreek en op welke manier kan worden gewerkt aan het verbeteren van het welbevinden en de sociale vaardigheid cq weerbaarheid van het kind.
Wanneer op school, het probleem van het kind in relatie staat tot de klas kan er gekozen worden voor bijvoorbeeld een kringgesprek of andere groepsopdrachten.

Verlanglijstje

Ik wil zo graag
Een dagelijkse dosis onverdeelde aandacht
Leraren die met een onbevooroordeelde blik naar mij kijken
Elke dag voldoende klungeltijd
En knuffels, heel veel knuffels!
En als dat allemaal niet kan, heeft u dan voor mij
ouders die mij hun onvoorwaardelijke liefde schenken,
of ik nu een succes ben of niet?

- Bron onbekend