Poptalk

Poptalk is een trainingsmethode waarbij beeldtaal wordt ingezet. Tijdens de trainingssessie met het kind of de ouder wordt, met behulp van 3D-materiaal, de persoonlijke situatie inzichtelijk gemaakt. Veilig en zonder oordeel kan er vervolgens vanuit een helicopterview worden gekeken naar de eigen situatie. Op deze manier worden aspecten van iemands belevingswereld heel helder in beeld gebracht en kan aansluitend een passende interventie heel gericht worden ingezet. Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Een meisje van 12 verwoordde het als volgt: 'Nu zie ik wat ik altijd al had gedacht!'