Personal Coaching

Ik ervaar de personal coaching als een grote uitdaging. Een sessie onder vier ogen kan u/jou helpen bij het onder de knie krijgen van voldoende opvoedingsvaardigheden. Coaching kan ook ingezet worden als er op andere terreinen hulp nodig is: scheiding, rouwverwerking, communicatie problemen op het werk. Uiteindelijk draait het mijns inziens om te ontdekken (= niet toedekken) wie je bent in relatie tot jezelf en anderen. Communicatie is daarin de sleutel.

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden is een hele klus! Soms kan het prettig zijn om situaties voor te leggen, vragen te stellen, gedachten en ideeën uit te wisselen. Dit geldt voor jonge kinderen maar zeker ook in de opvoeding van pubers.

Werkwijze

Belangrijke voorwaarden om te komen tot een goed leerproces zijn veiligheid en vertrouwen. In principe vindt het gesprek bij u thuis plaats Er zijn mogelijkheden voor overdag en 's avonds. Een sessie duurt ongeveer 1½ uur. Tijdens het eerste gesprek proberen we samen uw hulpvraag concreet te benoemen en aan de hand daarvan zal ik u een voorstel doen over de inhoud en de duur van de begeleiding.

Locatie

De coaching vindt bij u thuis plaats. Naar keuze in de avonduren of overdag.