Personal Trainer

Ik ervaar het Personal Trainerschap als een grote uitdaging. Een sessie onder vier ogen kan u/jou helpen bij het onder de knie krijgen van voldoende opvoedingsvaardigheden. Uiteindelijk draait het mijns inziens om te ontdekken (= niet toedekken) wie je bent in relatie tot jezelf en anderen. Voldoende communicatieve vaardigheden zijn daarin de sleutel.

Werkwijze

Opvoeden is een hele klus! Soms kan het prettig zijn om situaties voor te leggen, vragen te stellen, gedachten en ideeën uit te wisselen. Dit geldt voor jonge kinderen maar zeker ook in de opvoeding van pubers.
Belangrijke voorwaarden om te komen tot een goed leerproces zijn veiligheid en vertrouwen. De training kan plaatsvinden in mijn praktijk aan huis en kan ook bij u thuis. Er zijn mogelijkheden voor overdag en 's avonds. Een 1:1 trainingssessie duurt ongeveer 1½ uur. Tijdens het eerste gesprek proberen we samen uw hulpvraag concreet te benoemen en aan de hand daarvan zal ik u een voorstel doen over de inhoud en de duur van de training.

Ik vraag €65,00 per uur
Reiskosten komen erbij als ik bij u thuis kom

Hoog sensitieve kinderen

Hoog sensitieve kinderen zijn kinderen met een bijzondere gave. Ze worden er mee geboren, maar hoog sensitief zijn is ook een opgave. Kinderen voelen zich vaak anders en vragen aan ons ouders ook om een andere benadering! Wilt u een lezing in uw eigen school, Kinderdagverblijf of Buurthuis, dan is dat zeker mogelijk!

Tijdens de lezing over Hoog sensitieve kinderen komen o.a. de volgende vragen aan de orde:
Wat is hoog sensitief eigenlijk?
Waar lopen deze kinderen tegenaan?
Hoe leer je er mee om te gaan
En hoe leer je als ouder je hoog sensitieve kind te begrijpen en te benaderen?

We onderscheiden in deze gevoeligheid twee type kinderen:
Hoog Sensitief c.q. Hoog Gevoelig genoemd: naar binnen gericht. De stille achtergrond kinderen.
Hoog Stimulatief: naar buiten gericht. De drukke kinderen.

In de pauze van de lezing gaan we twee stencils invullen. Eén voor onszelf als volwassene en één voor de kinderen, om zo inzicht te krijgen.

Ik maak ook gebruik van een PowerPoint Presentatie om de beide typen uit te leggen!

Locatie

De 1:1 training kan in mijn eigen praktijk aan huis en ook bij u thuis.
Bij voorkeur geef ik de training overdag. In goed overleg kan het eventueel ook 's avonds.