Isabelle

In 1992 kreeg ik van iemand het boek: 'Luisteren naar kinderen' van Thomas Gordon. Ik was direct gefascineerd door de praktische, gelijkwaardige benadering die hij heeft naar communicatie en omgang met kinderen. Ik ben van origine kleuterleidster, getrouwd, moeder van vier kinderen en 6 kleinkinderen.

Het gedragsraam

Het gedragsraam, de grote kapstok in de methodiek van Gordon, geeft inzicht in waar je staat in de relatie en welke vaardigheid het meest effectief is. Dat heeft me erg geholpen in het vormgeven van mijn eigen relaties.

Vanaf 1998 geef ik deze cursus aan ouders van jonge kinderen, ouders van pubers, professionals in de Kinderopvang, teams van basisscholen en ten slotte aan overblijfouders.

Ik vind het prachtig om te zien dat vaak al na de eerste cursusavond het effect van de methodiek zichtbaar wordt in de praktijk van het dagelijks leven. Het zijn eigenlijk eenvoudige handreikingen die de relatie kunnen verstevigen. Luisteren is daar één van en voor mijzelf de sleutel in gezonde relaties.

Persoonlijke ontwikkeling

Na de Gordon opleiding ben ik modules gaan volgen bij een psycholoog/counselor op het gebied van Empathie, RET ( cognitieve therapie) en TA ( Transactionele Analyse). Verder ben ik me gaan verdiepen in de familieopstellingen van Bert Hellinger, om meer inzicht te krijgen in de familiedynamiek en meer fysiek gericht heb ik de module: 'Jongens in hun kracht 'gedaan bij Gerbrand Martini. De vele boeken die ik gelezen heb over Opvoeding en Communicatie hebben mijn eigen ontwikkeling verdiept en hebben mij inzicht gegeven in wat kinderen nodig hebben.

De emotionele ontwikkeling van kinderen en jezelf is een verdieping die me enorm veel gebracht heeft. De grote emoties als huilen, boos zijn en ruzie zijn gebaseerd op de filosofie van Aletha Solter. Zij heeft veel onderzoek verricht naar de emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Hanneke van Hasselt heeft de methodiek van de HBR ontwikkeld.
Ik geef deze cursus als verdieping op de Gordon methode. Hoe ga je om met huilen en boos zijn en wat gebeurt er als kinderen ruzie hebben? Het heeft alles te maken met hoe je zelf bent groot gebracht en welke plaats emoties mochten hebben in je leven. Inzicht en handvatten maken de cursus toepasbaar in de omgang en opvoeding van je kinderen en ook in het professioneel werken met kinderen.

In de Pubercursus 'Gesloten wegens verbouwing' gaat alle aandacht uit naar de relatie tussen ouder(s) en puber(s). U krijgt meer inzicht in de ontwikkeling van pubers en het waarom van hun gedrag. Een zeer waarde(n)volle training waarin ouders handvatten krijgen om de relatie met hun puber(s) te verbeteren en gezond te houden.

Wat wij van kinderen kunnen leren is ten slotte een laatste invalshoek die mij boeit en die ertoe geleid heeft dat ik de opleiding tot Kindertolk heb gevolgd. De zogenaamde Presentchild methodiek 'Het kind als spiegel voor de ouders…'. In deze methodiek, ontwikkeld door Janita Venema, leer ik het verhaal van ouders over hun kinderen te vertolken naar de eigen, vaak onverwerkte processen van ouders zelf, opgedaan in hun eigen jeugd en opgeslagen als blinde vlek. Ik ervaar dat ik zo nog meer kan bijdragen aan het vormgeven van gezonde relaties tussen ouders en hun kinderen.

De 1:1 training op maat van kinderen als Personal Trainer, is ontstaan omdat er veel behoefte is naar een kortdurend, praktisch traject, waarbij kinderen met een onafhankelijk iemand binnen een veilige context vaardigheden kunnen leren om met zichzelf en hun omgeving om te gaan. Er zijn talloze zaken waar kinderen mee stoeien: zich onbegrepen voelen, buiten de groep staan, emotionele blokkades, lage eigenwaarde etc. Ik vind het buitengewoon boeiend om te zien hoe ze opknappen van enkele training sessies.

In 2015 ben ik me meer gaan verdiepen in Hoog Sensitiviteit. De vele gevoelige kinderen die ik ontmoet en de eigen ontdekking van erg gevoelig zijn ligt daarbij aan de oorsprong. Het geeft een ander zicht op de problemen die kinderen hebben en ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan ouders en professionals hoe daarmee om te gaan vanuit dit perspectief.

Brené Brown tenslotte, schreef het voor mij overweldigende boek: 'De moed van Imperfectie', laat gaan wie je denkt te moeten zijn. Eenmaal het boek enkele keren gelezen te hebben, heb ik de moed opgevat het in een training, samen met An Bierman, aan te bieden. Het omvat alles wat ik heb ontdekt!

Werkwijze

Ik werk op freelance basis en kan worden ingehuurd. Ik organiseer trainingen voor ouders zoals 'Effectief omgaan met kinderen, Pubercursus en Omgaan met emoties van kinderen en jezelf. Daarnaast geef ik deze trainingen ook aan professionals in de Kinderopvang en teams van Basisscholen.

Ik geef lezingen over de Gordon methodiek en over Emoties van kinderen en jezelf en Hoog Sensitieve kinderen. De lezing 'Positief Opvoeden' omhelst alle theorieën

Als Kindertolk werk ik met de ouder alleen en kijk ik wat hun kind mogelijk spiegelt. Samen bepalen we dan wat er nodig is om de ouder in contact te brengen met eigen onverwerkte processen. Er kan dan een trainingstraject op maat uit voortvloeien, maar het kan ook zijn dat ik aangrijpingspunten zie om door te verwijzen naar bijvoorbeeld een Helende Reis therapeut of naar een psycholoog.

Interview Isabelle

http://www.earth-matters.nl/162/6151/kinderen/een-moeilijk-kind-is-een-kind-in-moeilijkheden.html
Dit is de link naar Earth-Matters. Marianne Jaspar heeft mij geïnterviewd en dit is het resultaat. Ik ben er erg blij mee.

Ik wens je toe

Ik wens je toe
dat je onbevooroordeeld
kijkt
naar een kind
hem ziet staan zoals hij is.

Ik wens je toe
dat je een kind tegemoet treedt
met open vizier
dat zijn onbevangenheid
je hart aanraakt

Ik wens je toe
dat elk kind
het kind in jou naar boven brengt
dat je lief hebt
en soms zacht terecht wijst

Ik wens je toe
dat je een ijkpunt bent
een veilige basis
waar kinderen zich kunnen
hechten en warmen

Maar vooral een open blik
wens ik je toe
kindgericht.

Isabelle Hofstra
maart 2006