Cursussen

Hieronder staan de cursussen vermeld die ik geef. Ik geef op verzoek ouderavonden en workshops. Alle cursussen en workshops hebben tot doel de relatie tussen ouder en kind te verbeteren. U kunt meer informatie lezen door op de desbetreffende cursus te klikken. Ook vindt u hier de prijzen. Tevens vindt U daar informatie vinden over literatuur

Effectief omgaan met kinderen

In deze Gordoncursus leert u vaardigheden om effectief te communiceren met uw kinderen. Het gedragsraam staat hierin centraal. Met behulp van dit middel wordt inzichtelijk gemaakt bij wie het probleem zich bevindt en op welke wijze daar effectief mee om kan worden gegaan. Belangrijke vaardigheden zoals ik taal, actief luisteren, effectief confronteren en conflict oplossen, geven al heel snel een tastbare verbetering in de relatie met uw kind(eren).

HBR

HBR staat voor Huilen, Boos zijn, Ruzie en is gebaseerd op de filosofie van Aletha Solter. Zij heeft veel onderzoek verricht naar de emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Hanneke van Hasselt heeft de methodiek van de HBR ontwikkeld.

Gesloten wegens verbouwing

Dit is een Gordoncursus voor ouders van pubers.

Kindercoach

Deze begeleiding geef ik op scholen aan kinderen en jongeren individueel. In een aantal sessies breng ik samen met u kind in kaart waar hij of zij problemen ervaart. Ik ondersteun uw kind in het leren kennen van zichzelf en de wereld om hem heen. Uw kind leert naar zijn kwaliteiten te kijken, maar ook naar zijn of haar emoties en gedachtepatronen. De verschillende spelen die ik in kan zetten helpen bij bovenstaand stuk: wie ben ik én kan ik leren naar mezelf te kijken als: ik ben goed zoals ik ben. Het is ook mogelijk om een kind aan te melden privé. Ik kom dan thuis, daar waar het kind zich veilig voelt, en in overleg plannen we minimaal 3 á 4 sessies. In het voorgesprek met de ouders zal duidelijk worden wat er speelt en waaraan gewerkt kan worden. Het programma dat ik op school gebruik zet ik ook dan in.

Kindertolkconsulten

Het kind als spiegel voor de ouder. Gedrag van kinderen vertalen naar de onverwerkte dingen in het leven van hun ouders.

Omgaan met het jonge kind

Deze Gordontraining is bedoeld voor leid(st)ers in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

HBR Bedrijfscursus

HBR staat voor Huilen, Boos zijn, Ruzie en is gebaseerd op de filosofie van Aletha Solter. Zij heeft veel onderzoek verricht naar de emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Hanneke van Hasselt heeft de methodiek van de HBR ontwikkeld.

Cursusprijzen 2019-2020

ouderavonden

De ouderavond over Positief Opvoeden is een interactieve lezing. Ik geef deze op locatie en duurt ongeveer 2 uur. Met behulp van een powerpoint, filmpjes en opdrachten kijken we naar de pijlers van de opvoeding: Aandacht, Begrenzen, Waardering, Autonomie en Uiten van Emoties. Dit alles tegen het licht van positief coachen van kinderen. De lezing kost 175,- exclusief reiskosten, als de locatie verder is dan 10 km.