Trainingen

Hieronder staan de trainingen vermeld die ik geef. Ik geef op verzoek ook ouderavonden en workshops. Alle trainingen en workshops hebben tot doel de relatie tussen ouder en kind te verbeteren. U kunt meer informatie lezen door op de desbetreffende cursus te klikken. Onderaan de lijst vindt u de prijzen. Tevens vindt U daar informatie vinden over literatuur

Gordon Training 'Effectief omgaan met kinderen'

In deze Gordon groepstraining leert u vaardigheden om effectief te communiceren met uw kinderen. Het gedragsraam staat hierin centraal. Met behulp van dit middel wordt inzichtelijk gemaakt bij wie het probleem zich bevindt en op welke wijze daar effectief mee om kan worden gegaan. Belangrijke vaardigheden zoals 'Ik taal', 'Actief luisteren', 'Effectief confronteren' en 'Conflict oplossen', geven al heel snel een tastbare verbetering in de relatie met uw kind(eren).

Huilen, Boos zijn, Ruzie

HBR staat voor Huilen, Boos zijn, Ruzie en is gebaseerd op de filosofie van Aletha Solter. Zij heeft veel onderzoek verricht naar de emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Hanneke van Hasselt heeft de methodiek van de HBR ontwikkeld.

Gesloten wegens verbouwing

Dit is een Gordon training voor ouders van pubers.

Kindertolk consulten

Het kind als spiegel voor de ouder. Gedrag van kinderen vertalen naar de onverwerkte dingen in het leven van hun ouders.

Omgaan met het jonge kind

Deze Gordon groepstraining is bedoeld voor leid(st)ers in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

HBR Bedrijfstraining

HBR staat voor Huilen, Boos zijn, Ruzie en is gebaseerd op de filosofie van Aletha Solter. Zij heeft veel onderzoek verricht naar de emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Hanneke van Hasselt heeft de methodiek van de HBR ontwikkeld.

Ouderavonden

De ouderavond over Positief Opvoeden is een interactieve lezing. Ik geef deze op locatie en duurt ongeveer 2 uur. Met behulp van een PowerPoint, filmpjes en opdrachten kijken we naar de pijlers van de opvoeding: Aandacht, Begrenzen, Waardering, Autonomie en Uiten van Emoties. Dit alles tegen het licht van positief coachen van kinderen. De lezing kost 175,- exclusief reiskosten.

Prijzen 2022