Gordon Training 'Effectief omgaan met kinderen'

In deze Gordon groepstraining leert u vaardigheden om effectief te communiceren met uw kinderen. Het gedragsraam staat hierin centraal. Met behulp van dit middel wordt inzichtelijk gemaakt bij wie het probleem zich bevindt en op welke wijze daar effectief mee om kan worden gegaan. Belangrijke vaardigheden zoals 'Ik taal', 'Actief luisteren', 'Effectief confronteren' en 'Conflict oplossen', geven al heel snel een tastbare verbetering in de relatie met uw kind(eren).

Inhoud

In acht trainingsavonden wordt met elkaar geoefend. De aangeboden stof is erg praktisch en snel bruikbaar in uw eigen praktijk. De evaluaties van uw ervaringen in uw eigen situatie dragen sterk bij aan het uiteindelijke resultaat van de training. Door de wijze van opbouw van de methodiek kan geen avond worden gemist. De avonden zijn intensief en om echt verder te komen vind ik het erg belangrijk dat het wordt toegepast in de eigen situatie. Op de laatste avond van de training wordt een certificaat uitgereikt bij aanwezigheid van minimaal 80%. Ik zie het certificaat als een rijbewijs want: communiceren kan iedereen leren.