Omgaan met het jonge kind

Deze Gordon groepstraining is bedoeld voor leid(st)ers in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Inhoud

De Gordontraining wordt afgestemd op de doelgroep. Kinderen van 0-4 jaar vragen een specifieke benadering. De training is erg praktijkgericht, zodat u direct met de geleerde vaardigheden aan de slag kunt.